13 kwi 2009

Robert Harland The graphic design pendulum: the swing between information and affectation

Robert Harland, graphic designer i wykładowca the School of Art and Design na Uniwersytecie w Loughborough. W w chwili obecnej pracuje przy projekcie dla Uniwersytetu Nottingham School of Built Environment, w którym badane są zależności pomiędzy Graphic Design a Urban Design.

Robert Harland w swym wystąpieniu przywołuje spór dotyczący pytania: czy projektowanie graficzne należy do dziedziny sztuki czy nauki. Reklama bardziej zbliża się w stronę sztuki - poszukiwania inspiracji, natomiast information design w stronę bezpiecznej, obiektywnej nauki. Design, którego częścią jest graphic design łączy nauki humanistycznych i ścisłe, tworząc trzecią.Próbą rozwiązania tego konfliktu jest zobrazowanie problemu pod postacią modelu - diagramu, którym prezentowane są relacje pomiędzy nauką, sztuką a designem. Dwoistość graphic design pojawia się w momencie gdy projektant zastanawia się jakie umiejętności powinien rozwijać. Graphic design jest zarówno racjonalną jak i artystyczną aktywnością.Frascara, Graphic design: Fine Arts or Science? In Design Studies: Theory and Research in Graphic Design by Audrey Bennett. (New York: Princeton Architectural Press, 2006). 26-35


Autor w wystąpieniu prezentuje próby wyjaśnienie niektórych kluczowych elementów, które mogą dotykać sedna tego problemu. Jednym z zagadnień jest określenie w jaki sposób Graphic design korzysta z tych obu przeciwstawnych źródeł - sztuka i nauka. Odpowiedzi na to pytanie autor poszukuje poprzez skonstruowanie "wahadła", które ilustruje zmienną pozycję graphic design w relacji z oboma "biegunami", w zależności od informacji, którą przekazuje lub efektu jaki ma wywrzeć na odbiorcę.
Odgórnie zakłada się, że głównym celem information design informowanie a dopiero w następnej kolejności wpływanie na zachowanie odbiorcy. Natomiast sztuka "pragnie" by najpierw oddziaływać na odbiorcę, zanim ujawni jakąkolwiek informacje. Na początku dziedzina graphic design nie zakładała ani potrzeby informowania czy wpływania na odbiorcę. Kiedy wymagania wymusiły zmianę podejścia, uściślenie głównych wartości, które związane są z subiektywnymi i obiektywnymi decyzjami projektanta, stało się niezbędne.

Badania Roberta mają są próbą określenia tych wartości przy wsparciu specjalnie do tego celu skonstruowanego modelu. Prezentacja modelu publiczności ściśle związanej z information design ma na celu pokazania w tym modelu użytecznego narzędzia w edukacyjnym procesie.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz