11 kwi 2009

Everybody’s (not) doing it: is it really OK to keep ignoring document users? - David Farbey

David Farbay w swoim wystąpieniu prezentuje wyniki ankiety dotyczącej użetyczności instrukcji urządzeń elektronicznych. Wyniki jasno wskazują, że ich efektywność jest bardzo niska:

67%
użytkowników stwierdza, że nie korzysta w pełni z zakupionego sprzętu technicznego, ponieważ instrukcja jest zbyt trudna do zrozumienia

34%
użytkowników w ogólne nie korzysta z instrukcji, wolą samodzielnie próbować

20%
ankietowanych przyznaje, że wyrzuca instrukcję do śmieci

8%użytkowników przyznaje, że podczas instalowania sprzętu swoją frustrację „wyładowuje na sprzęcie”

Badania dotyczące zadowolenia z użytkowania instrukcji
ZNACZENIE TEKSTU 52.5%

ZROZUMIENIE TEKSTU 43.7%
ZROZUMIENE ILUSTRACJI 56.8%
UŻYTECZNOŚĆ 45.5%
OGÓLNA JAKOŚĆ INSTRUKCJI 39.7%

Dlaczego instrukcje są trudne do zrozumienia?
1. Producenci publikują jeden rodzaj instrukcji na cały swój rynek: instrukcje pisane są w wielu językach, co powoduje, że stają się grubymi księgami

2. Często zdarza się, że jedna instrukcja przeznaczona jest dla wielu modeli

3. Wiele manuali dostępnych jest tylko on-line, może to powodować problem w sytuacji, gdy  
  instrukcja dotyczy laptopa, który właśnie zakupiliśmy

4. Stosowany język – wiele instrukcji pisanych jest przez specjalistów, niezrozumiałym dla 
  użytkowników. W instrukcjach pojawiają się terminy techniczne, które nie są wyjaśniane. 

Jakie zmiany należy wprowadzić:
- Instrukcje powinny być pisane dla użytkowników a nie ekspertów
- Instrukcje przed opublikowaniem powinny być skonfrontowane z użytkownikami

Życzenie Davida Farbey’a:

Chciałbym, żeby komputer był jak pralka do prania. Nie muszę być ekspertem IT by móc go obsługiwać.  Brak komentarzy:

Prześlij komentarz