4 kwi 2009

Instrukcje medyczne - Carla Galvão Spinillo i Stephania Padovani

Instrukcje dotyczące stosowania lekarstw są bardzo ważną częścią w systemie informacji pacjentów. Często lekceważona jest ich rola a przez co ich jakość niewystarczająca, aużytkownicy często mają problem z ich zrozumieniem. Nieodpowiednie stosowanie leków może powodować wiele niebezpiecznych skutków.

Autorki wystąpienia opisują wnioski z badań dotyczących efektywności, czytelności instrukcji, które pacjenci otrzymują wraz z lekami.

THE NATIONAL AGENCY FOR SANITARY REGULATION
- Ustanawia w jaki sposób powinny być formułowane informacje związane z instrukcjami medycznymi. Jednak te przepisy określają tylko jakie informacje muszą być obowiązkowo zawarte, pomijając aspekty graficzne np. typografię, rodzaje rysunków.  

Instrukcje medyczne zawierają informacje:
- w jaki sposób lek działa
- jak stosować lek: przechowywanie, czas trwania działania leku, dawkowanie, niekorzystne działanie
- z kim kontaktować się w razie problemów

Pacjenci uważają informacje zawarte w instrukcjach jako bardzo istotne, jednak mają wiele problemów z ich odnalezieniem. 

Przeanalizowano 50 tego typu instrukcji. Wyniki ukazały wady m.in.: 
- nieodpowiednia hierarchii ważności elementów 
- niedostatecznie czytelne są ostrzeżenia i tytuły
- wiele błędów typograficznych
- niezrozumiałe rysunki.W przeprowadzonych badaniach testowano użyteczność pięciu instrukcji, różniących się między sobą zastosowaniem. Obserwowano w jakim stopniu została zrozumiana instrukcja i jakie problemy sprawiała osobom badanym.

Zadaniem osób badanych było narysowanie diagramu prezentującego kolejne etapy związane ze używaniem leku. Taka metoda pozwoli zaobserwować, które etapy zostały poprawnie zrozumiane, a które pominięte przez użytkowników, czy kolejność została poprawnie odczytana. 


Tabela prezentująca ilość czynności i decyzji jakie musi podjąć użytkownik podczas stosowania leku

Tabela prezentująca wyniki badania, uwzględniająca ilość popełnionych błędów

Zaobserwowane problemy podczas korzystania z instrukcji:
- błędne odczytywanie kolejnych etapów instrukcji
- niejednoznaczne rysunki prezentujące ruch 
- problemy z odnalezieniem wybranej informacji – nie uwzględnienie potrzeb użytkownika

PRZYKLADOWE INSTRUKCJE

Wynkiem pracy jest zbiór zasad według, których należy projektować instrukcje, opublikowane na stronie www:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz