14 kwi 2009

Colette Jeffrey - Inclusive design is clever design

Colette Jeffrey jest absolwentką Information Graphic Design na Uniwersytecie De Monfort i zajmuje się projektowaniem informacji. Specjalizuje się w takich obszarach jak wayfinding i projektowanie znaków. Jest współautorem przewodnika wayfinding dla szpitali NHS. Jest autorem strategii wayfinding i systemu informacji dla 25 szpitali, Wembley Arena, Lotniska Heathrow, Muzeum Historii Naturalnej. Colette jest członkiem Information Group i kieruje projektem Czytelny Londyn (Legible London)

W swoim wystąpieniu opisuje jakie wymogi są stawiane są przed projektantem informacji, jakie elementy powinno się uwzględnić. Projektowanie informacji powinno uwzględniać:

· Kompleksowe i systemowe podejście

· Zadawanie pytań i rozwiązywanie problemów

· Konsekwentny proces projektowy

· Różnych użytkownikówProjektowanie informacji to bardzo odpowiedzialne zadanie. Zaprojektowana informacja musi być czytelna, zrozumiała dla użytkownika. Dlatego projektant w trakcie procesu projektowego musi uwzględnić różne potrzeby użytkownika, jego możliwości percepcyjne oraz sposób poruszania się. Wśród osób korzystających z informacji są osoby z wadami wzroku, osoby niewidome, osoby poruszające się na wózku. W związku z tym proces projektowy powinien uwzględniać konfrontację użytkowników z projektem, podczas której:

· zadawane są pytania osobom badanym,

· Prowadzone są obserwacje

· Notowane są uwagi użytkowników.Wiele osób ma problem z odczytaniem map czy znaków, z odnalezieniem właściwego kierunku, z orientacją w przestrzeni. Kiedy znajdują się w obcym kraju barierę zrozumienia wielu informacji stanowi język. Przed przystąpieniem do projektu należy stworzyć listę wszystkich potencjalnych użytkowników, wraz z ich potrzebami, cechami.

Ludzie poszukują informacji z różnych źródeł:

· Strony www

· Przewodniki

· Pytają innych lud

· Słuchają audio informacji

· Korzystają z systemu GPS.
Autorka wystąpienia wspomina o kilku publikacjach, które poruszają omawiane zagadnienia i wymienia zalecenia, które się w nich znajdują:

1. Sign Design Guide

· Należy różnicować typografię poprzez stosowanie małych i dużych liter

· Ograniczać informację w postaci znaków do minimum

· Należy dbać o odpowiednie kontrasty pomiędzy elementami

· Zastosowanie biało czarnych zestawień zapewnia najlepszy kontrast, ale tylko w sytuacji, gdy powierzchnia jest matowa

· Minimalna wielkość tekstu jest uzależniona od umiejscowienia i odległości informacji.

2. Mobility and Inclusion Unit at the Department for Transport

· Wielkość liter powinna wynosić 1% odległości (minimum 22 mm)

· Powinno się stosować czarne litery na jasnym tle, ale nie wyklucza się, że w niektórych sytuacjach jasne litery na ciemnym tle byłyby lepszym rozwiązaniem

· Znaki powinny być nanoszone na matową powierzchnię

· Znaki powinny być dobrze i równo oświetlone

· Designing for Accessibility

Projektowanie informacji wymaga systemowego podejścia. Człowiek korzystając z informacji uczy określonego sposobu czytania informacji. Zachowanie tych samych reguł za każdym razem ułatwi ten proces. Projekt informacji musi również uwzględniać odpowiednie parametry czytelności dla różnych rodzajów nośników. Np. oznakowanie na mapie bezpośrednio łączy się ze znakami umiejscowionymi w przestrzeni.


LEGIBLE LONDONTe rozważania doprowadziły autorkę do utworzenia zasad według, których powstał system oznakowań dla Londynu m.in.:

· Czytelność znaków:

· Ciemno niebieskie znaki z białym lub żółtym tekstem

· Dla ułatwienia rozpoznania elementu systemu wprowadzono jasno żółty pas na górze każdego znaku

· Konsekwentne stosowanie kolorów

· Zastosowanie szklistej emalii wyeliminuje blaknięcie kolorów

· Typografia

· Zastosowanie prostego, łatwo czytelnego, bezszeryfowego kroju pisma

· Konsekwentne stosowanie małych i dużych liter dla odpowiednich grup informacji


· Mapy - specjalnie zaprojektowane dla użytkowników poruszających się pieszo

· Mapa zawiera kompleksową informację, która nie została ujęta w znakach umieszczonych w przestrzeni miasta

· Prezentowanie budynków jako trójwymiarowe obiekty· Pokazanie długości chodników i ulic dla ruchu pieszego

· Pokazanie skrzyżowań dla pieszych uczestników ruchu

· Pokazanie odległości poprzez podanie jej w jednostce długości i czasu (400m/3min)

· Zaznaczenie miejskich toalet


W podsumowaniu Colette wyciąga wniosek, że podstawą dobrego projektu jest: systemowość, konsekwencja, prostota.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz